...

Jak działa okleiniarka?

Okleiniarka CEHISA PRO 12

Jak działa okleiniarka? Okleiniarka to maszyna przeznaczona do nakładania na powierzchnie różnego rodzaju materiałów okleinowych. Okleinowanie polega na przyklejaniu do powierzchni drewnianych oklein, czyli cienkich warstw drewna lub innych materiałów, takich jak laminat, PCV, czy fornir na różnego rodzaju elementy drewniane, takie jak meble, drzwi, czy podłogi. Okleiniarki do drewna są zaawansowane technologicznie i pozwalają na szybką i precyzyjną pracę. Są również wydajne i pozwalają na wykonywanie większej liczby elementów drewnianych w krótkim czasie. Są ważnym narzędziem w przemyśle meblowym i budowlanym. Pozwalają na szybkie i precyzyjne nakładanie oklein na różnego rodzaju elementy drewniane, co pozwala na zwiększenie wydajności.

Jak działa okleiniarka?

Okleiniarka działa na zasadzie nakładania cienkiej warstwy okleinowego materiału, takiego jak drewno lub laminat, na powierzchnię elementu drewnianego. Proces okleinowania składa się z kilku kroków:

okleiniarka
Okleiniarka CEHISA 2021 rok

– Przygotowanie elementu drewnianego: element drewniany jest oczyszczany z pyłu i innych zanieczyszczeń, a następnie umieszczany na stole roboczym okleiniarki.
– Nakładanie kleju: na powierzchnię elementu drewnianego jest rozprowadzany klej za pomocą dyszy rozpylającej.
– Nakładanie oklein: rolki nakładające okleinę równomiernie rozprowadzają okleinę na powierzchni elementu drewnianego, który jest przesuwany przez maszynę.
– Wypoziomowanie oklein: po nałożeniu oklein na element drewniany, okleiniarka posiada specjalne narzędzia do wypoziomowania i dociśnięcia oklein do drewna.
– Oczyszczanie: po zakończeniu procesu okleinowania, element drewniany jest oczyszczany z ewentualnych pozostałości kleju i oklein.

Niektóre maszyny posiadają dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość cięcia i formowania oklein czy nakładania oklein w określonych wzorach. Sprawdź dostępne modele okleiniarek!

Okleiniarka CEHISA PRO 12
oklejarka do mebli

Jak zbudowana jest okleiniarka?

Okleiniarka składa się z kilku podstawowych elementów: stołu roboczego, rolek nakładających okleinę oraz systemu klejącego. Stół roboczy jest miejscem, na którym umieszcza się element drewniany do okleinowania. Rolki nakładające służą do równomiernego rozprowadzania okleiny na powierzchni drewnianej. System klejący składa się z kleju i dyszy rozpylającej, która rozprowadza klej na powierzchni drewna przed nałożeniem oklein.

Okleiniarka prostoliniowa i krzywoliniowa – czym się różnią?

Okleiniarka prostoliniowa, również zwana okleiniarką liniową, jest specjalistycznym typem okleiniarki, która służy do nakładania oklein na powierzchnie prostoliniowe, takie jak płaszczyzny elementów drewnianych takich jak meble, drzwi czy podłogi. Okleiniarka krzywoliniowa jest specjalistycznym typem okleiniarki, która służy do nakładania oklein na powierzchnie krzywoliniowe, takie jak zakrzywione płaszczyzny elementów drewnianych, takich jak meble, elementy wystroju wnętrz, czy też elementy architektury.

X
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.